Konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar, även förkortat K-ritningar, beskriver utförandet och hur huset är byggt ner till en detaljnivå där till och med skruvar beskrivs med storlek och kvalité. K-handlingar eller konstruktionshandlingar är samlingsnamnet för konstruktionsritningar, konstruktionsberäkning och olika tekniska beskrivningar och hänvisningar. Nämnda handlingar upprättas av en byggnadskonstruktör. Denne ska ha relevant utbildning och erfarenhet av liknande projekt.

Konstruktionsritningar behöver du ha för att:

 • Ritningarna behövs till det tekniska samrådet, som du kommer ha under bygglovsprocessen, för att visa att svenska och internationella konstruktionsregler har följts.
 • Du kan använda ritningarna för att ta in offerter från byggentreprenörer. Desto fler detaljer på ritningarna, desto enklare att kunna jämföra de olika offerterna.
 • Konstruktionsritningarna kan du använda för att följa utförandet och bygga utefter dessa. Då behöver ritningarna ha statusen ”bygghandling”.
 • Med dagens priser på byggmaterial är det oerhört viktigt att inte överdimensionera för projektets slutkostnad. Därför kan det skilja mellan dimensionering gjord av en utbildad konstruktör och en snickare med erfarenhet.
 • Desto fler detaljer som dessa ritningar redovisar, desto mindre behöver lösas på plats och det sparar oftast mer pengar än vad ritningarna har kostat.

       Intresserad av våra tjänster? Välkommen att kontakta oss.

Konstruktionsritningar för nybyggnation av villa kan innehålla bland annat följande:

 • Grundplan
  • Grundplatta
  • Grundbalkar
  • Armering
 • Stomplan
  • Bärande väggar
  • Pelare
  • Balkar
  • Mellanbjälklag
 • Takplan
  • Bärande väggar
  • Takstolar
  • Takbalkar
  • Avväxlingar
 • K-sektioner
  • Grunddetaljer
  • Väggdetaljer
  • Bjälklagsdetaljer
  • Takdetaljer
  • Infästningsdetaljer
 • Övriga detaljer
 • Anvisningar och föreskrifter
 • Väggelevationer
 • Översiktliga 3D-vyer

Intresserad av våra tjänster? Välkommen att kontakta oss.