kvalificerade arkitekt för din husprojekt

 

FÅ GRATIS OFFERT!
 

Förhandla ditt projekt till verklighet

Priser

Har du en specifik fråga?

Kontakta oss gärna

Kontakta oss

Tjänster

Bygglovsritningar

Vi hjälper dig förverkliga din idé till verklighet, genom våra arkitektritningar/ bygglovsritningar. Ingår allt du behöver, såsom situationsplan, fasadritning, planritning och sektionsritning. Som tack för ditt förtroende i oss, skickar vi in allt underlag till din kommun åt dig, så att du kan göra annat kul.

Läs mer!

Konstruktionsritningar

Vi hjälper dig med alla dina konstruktions-ritningar och beräkningar som din kommun och byggare behöver. Detaljritningar (till ytterväggar, bjälklag, tak & grund), konstruktions-beräkningar, dimensionering, konstruktions-dokumentation och övriga konstruktions-handlingar.

Läs mer!

Kontrollansvarig

Våra kontrollansvariga som finns utspridda över hela Stockholm kommer hjälpa dig i just din stad. Allt du behöver gällande ditt bygglov finns under ett och samma tak med oss på Bygglovskontoret.

VVS-ritningar

Vi hjälper dig med alla VVS-ritningar som krävs, såsom värme, ventilation och sanitet. Vi gör även beräkningar för vilka effekter radiatorer och golvvärme ska ha om du önskar. 

Läs mer!

Vanliga frågor om bygglovshandlingar

Vad ingår i Bygglovshandlingar?

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Blanketter för hur du söker bygglov finns hos din kommun.

Vad kostar en Bygglovsritning?

Våra priser för bygglovsritningar ligger normalt mellan 1200kr till 8500kr.

Vad ska en Bygglovsritning innehålla?

En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset, som ska visa den nya tillbyggnaden med måttsättning. Ritningen ska innehålla våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer. Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga.

Vad kostar en ritning av hus?
När det gäller kostnaden för att rita hus utgör arvodet för arkitekten vanligtvis 5 – 6 % av totalkostnaden. Om den totala budgeten exempelvis är 5,6 miljoner kan ritningar och övrigt arbete med arkitekten sluta runt 280.000 kronor.
När krävs Konstruktionsritning?

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. Dessa ritningar innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras.

Vad behöver man inte bygglov för?

Det finns vissa undantag från kravet på bygglov om du har ett en- eller ett tvåbostadshus. Du kan få bygga uteplatser, skärmtak, friggebodar, tillbyggnader, uthus, murar och plank utan bygglov. Du kan även få göra fasadändringar och bygga två takkupor utan lov.

Fler frågor?

Ring oss på: 0729092391

bygglovskontoret
Ring oss E-post