Mikael Mykha
Grundare, styrelseordförande

Max. M
Byggnadsingenjör

Draj . O
Byggnadsingenjör